Порівняльна ефективність цетиризину й фексофенадину при лікуванні хронічної ідіопатичної кропив'янки

Порівняльна ефективність цетиризину й фексофенадину при лікуванні хронічної ідіопатичної кропив'янки

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546630310013450

Journal of Dermatological Treatment, Volume 15, 2004 - Issue 1, pages 55-57

Анотація

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: Антигістамінні препарати є першою лінією терапії хронічної ідіопатичної кропив'янки (ХІК). Це дослідження було проведене з урахуванням відсутності даних порівняння ефективності і безпеки цетиризину і фексофенадину – лікарських засобів, які зазвичай призначаються для лікування ХІК.

МЕТОДИ: У це рандомізоване подвійне сліпе дослідженні були включені 116 пацієнтів у віці від 17 до 65 років з ХІК (кропив'янка протягом принаймні двох днів на тиждень упродовж шести послідовних тижнів до звернення по медичну допомогу). Період дослідження становив 28 днів з візитами пацієнтів на 14 і 28 дні для оцінки клінічної відповіді дослідником. Оцінка пацієнтів проводилась на основі аналогової шкали. Остаточну відповідь на лікування оцінювали як відсутність симптомів, часткове поліпшення і відсутність поліпшення.

РЕЗУЛЬТАТИ: Завершили дослідження 97 пацієнтів (52 особи з групb цетиризину, 45 осіб з групи фексофенадину). Відповідь на лікування в обох групах в кінці періоду лікування була наступною: відсутність симптомів [цетиризин 27 (51,9%), фексофенадин 2 (4,4%)], часткове поліпшення [цетиризин 19 (36,5%), фексофенадин 19 (42,2%)], поліпшення відсутнє [цетиризин 6 (11,5%), фексофенадин 24 (53,3%)]. Виявлені побічні ефекти були незначними, без істотних відмінностей між групами.

ВИСНОВОК: Аналіз отриманих результатів дає підстави вважати, що цетиризин має терапевтичну перевагу перед фексофенадином при лікуванні ХІК.

Ключові слова: хронічна ідіопатична кропив'янка, цетиризин, фексофенадин