Класифікація психодерматологічних розладів

д.м.н., професор О.О.Хаустова

Є два основні способи класифікації психодерматологічних розладів:

  • За різними категоріями психодерматологічних проблем
  • За характером основної психопатології

За першою класифікацією (а різними категоріями психодерматологічних проблем) ми можемо розділити захворювання на психофізіологічні розлади, первинні психічні розлади, вторинні психічні розлади, шкірні сенсорні порушення. Хоча це окремі категорії, вона не є взаємовиключними. Один діагноз може претендувати на декілька категорій.

Психофізіологічні розлади – це дерматологічний еквівалент таких станів як виразкова хвороба і мігрень. Тобто ми знаємо, що емоційний чинник буде провокувати загострення виразкової хвороби, або той самий чинник спричинить мігрень. Але не можна сказати, що це єдиний чинник, що призведе до цих захворювань.

Пацієнтів можна розподілити на 2 підгрупи: «стрес-респондери» і «стрес-нонреспондери». Перші – це ті, хто реагує на стрес і дає загострення симптоматики або ті, які не чутливі до стресу. Від початкового тригеру стресу клінічні симптоми можуть проявитись від декількох секунд до декількох днів.