Кутасевич Яніна Францівна

Директор інституту - професор, доктор медичних наук, заслужений лікap України Яніна Францівна Кутасевич. Наукова діяльність професора Кутасевич Я.Ф. присвячена вивченню етіології та патогенезу тяжких та розповсюджених дерматозів (псоріаз, лімфоми шкіри, алергодерматози, захворювання сполучної тканини з переважним ураженнями шкіри тощо), розробці методів їх діагностики та лікування, а також нових препаратів для зовнішньої терапії та Meтодів їх застосування.