Бездітко Наталія Володимирівна

Автобіографія

Бездітко Наталія Володимирівна народилась 13 квітня 1955 р. в м. Харкові. В 1978 р. з відзнакою закінчила Харківський державний медичний інститут та була рекомендована на наукову роботу. З 1978 по 1986 р. працювала науковим співробітником в НДІ Охорони здоров’я дітей і підлітків (м. Харків, Україна), де займалась розробкою проблеми ранньої діагностики, лікування й профілактики захворювань серцево-судинної системи у дітей і підлітків. У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Характеристика мікроциркуляції, функціонального стану міокарду і компонентів кінінової системи крові у підлітків з первинною артеріальною гіпертензією».

З 1987 р. працює в Національному фармацевтичному університеті (м. Харків, Україна), спочатку асистентом, потім доцентом кафедри фармакології, доцентом кафедри клінічної фармації, а з 2004 р. – професором кафедри фармакоекономіки. Дисертацію на отримання вченого ступеня доктора медичних наук на тему «Фармакологічне обгрунтування застосування аміноцукру глюкозаміну в офтальмології» захистила в 2003 р. за спеціальністю «фармакологія, клінічна фармакологія».

Громадська робота

Професор Бездітко Н.В. – член спеціалізованої вченої ради НФаУ зі спеціальності 14.03.05 «Фармакологія», секції „Клінічна фармація” ПК „Фармація”, член редколегії журналів «Клінічна фармація», «Соціальна фармація» та «Фармацевтична технологія та біофармація»

  • почесною грамотою Харківської міської ради України за багаторічну сумлінну і плідну працю з дня нагоди медичного працівника (червень, 1998 р.)
  • почесною грамотою МОН України за розвиток клінічної фармації (вересень 2004 р.).
  • почесною грамотою фармацевтичного управління Харківської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, професіоналізм з нагоди 200-річного ювілею НФаУ та 200-
  • річчя започаткування фармацевтичної освіти в Україні (вересень 2005 р.).
  • до дня фармацевта почесною грамотою НФаУ (вересень 2005 р.).
  • дипломом – за кращий реалізований проект «Фармакоэкономические аспекты применения окювайт лютеина у пациентов с возрастной макулярной дистрофией сетчатки» (29 травня 2008 року, м. Одеса).

Опублікувала більше 850 друкованих робіт, в тому числі у співавторстві 27 посібників, 4 підручників, 35 наукових методичних вказівок, більш ніж 200 статей.