Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги - Атопічний дерматит

Вступ

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Атопічний дерматит» (УКПМД) за своєю формою, структурою та методичним підходом щодо використання вимог доказової медицини створений згідно з Методикою розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.09.2012 р. № 751, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.11.2012 р. за № 2001/22313. УКПМД розроблений на основі медико-технологічного документа «Атопічний дерматит». Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах». В УКПМД зосереджено увагу на основних етапах надання медичної допомоги пацієнтам з атопічним дерматитом, підходи щодо діагностики та лікування визначені з урахуванням можливостей вітчизняної системи охорони здоров’я відповідно до рекомендацій наступних клінічних настанов:

  1. Guideline on the Treatment of Atopic Eczema (Atopic Dermatitis). European Dermatology Forum. 2014
  2. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 1. Diagnosis and assessment of atopic dermatitis. AAD - American Academy of Dermatology. 2014
  3. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 2. Management and treatment of atopic dermatitis with topical therapies. AAD - American Academy of Dermatology. 2014
  4. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 3. Diagnosis and assessment of atopic dermatitis. AAD - American Academy of Dermatology. 2014
  5. SIGN 125. Management of atopic eczema in primary care. 2011

Перелік скорочень, що використовуються в протоколі:

АД - атопічний дерматит

АКН - адаптована клінічна настанова

AСІТ - алерген-специфічна імунотерапія

МКХ-10 - Міжнародна класифікація хвороб 10-го перегляду

МОЗ - Міністерство охорони здоров’я України

ТГКС - топічні глюкокортикостероїди

ТІК - топічні інгібітори кальциневрину

УКПМД - уніфікований клінічний протокол медичної допомоги

SCORAD - SCORing Atopic Dermatitis, шкала оцінки ступеню тяжкості атопічного дерматиту