Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги - медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію

Скорочення

АГ антиген
АПФ ангіотензин-перетворюючий фермент
АТ артеріальний тиск
ІГВВ імуноглобуліни для внутрішньовенного введення
ВІЛ вірус імунодефіциту людини
ГКС глюкокортикостероїди
ГоТАР гостра токсико-алергічна реакція
ЕГДС езофагогастродуоденоскопія
ЕКГ електрокардіограма / електрокардіографія
ЗОЗ заклади охорони здоров’я
КМП клінічний маршрут пацієнта
ЛЗ лікарські засоби
ЛПМД локальні протоколи медичної допомоги
МА медикаментозна алергія
МОЗ Міністерство охорони здоров’я
МПТ медикаментозний провокаційний тест
НАМН Національна академія медичних наук
НППЗ нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби
СРБ С-реактивний білок
УЗД ультразвукове дослідження
УКПМД уніфікований клінічний протокол медичної допомоги
ЦІК циркулюючі імунні комплекси
ЦНС центральна нервова система
DRESS Drug-Related Eosinophilia and Systemic Simptoms syndrom (синдром медикаментозних реакцій з еозинофілією і системними симптомами)
Ig імуноглобулін
RW реакція Вассермана