Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів

Вступ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ
22.02.2019 м. Київ N 446

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 березня 2019 р. за N 293/33264

Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року N 302 "Про затвердження
Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок проведення атестації лікарів;

2) Номенклатуру лікарських спеціальностей;

3) Зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19 грудня 1997 року N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за N 14/2454.

3. Установити, що облік балів за проходження безперервного професійного розвитку рекомендований у 2019 році та обов'язковий з 01 січня 2020 року. Щорічна перевірка особистого освітнього портфоліо з балами безперервного професійного розвитку розпочинається у 2021 році.

4. Для лікарів, строк чергової атестації яких настає у 2019 році та які навчалися на передатестаційному циклі у 2018 або 2019 році, нараховується 50 балів безперервного професійного розвитку.

5. Лікарям, строк чергової атестації яких настає:

1) у 2019 році для атестації необхідно подати щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2018 або 2019 році;

2) у 2020 році для атестації необхідно подати щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2019 або 2020 році;

3) у 2021 році для атестації необхідно подати щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020 році;

4) у 2022 році для атестації необхідно подати щонайменше 100 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020 та 2021 роках;

5) у 2023 році для атестації необхідно подати щонайменше 150 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020, 2021 та 2022 роках.

6. Передатестаційні цикли у 2019 році проводяться для лікарів, що атестуються у 2019 році.

7. Директорату науки, освіти, інновацій та кадрів (Ковальчук О. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О. В.

9. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В. о. Міністра У. Супрун
ПОГОДЖЕНО:
Голова СПО об'єднань профспілок Г. В. Осовий
Міністр освіти і науки України Л. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
22 лютого 2019 року N 446

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 березня 2019 р. за N 293/33264