Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів

V. Порядок нарахування балів безперервного професійного розвитку та проведення їх щорічної перевірки

1. Атестаційна комісія нараховує бали за проходження безперервного професійного розвитку відповідно до додатку 5 до цього порядку на основі даних особистого освітнього портфоліо лікаря та оригіналів документів, що підтверджують ці дані.

2. Особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку створюється працівником. Облік балів ведеться працівником та засвідчується роботодавцем за місцем роботи у період, за який обліковуються бали.

Лікарі, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці та здійснюють медичну практику на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за відповідною лікарською спеціальністю, здійснюють облік балів самостійно.

Лікарі - громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, мають право здійснювати облік балів в індивідуальному освітньому портфоліо без підпису головного лікаря лікувальної установи на тимчасово окупованій території (для атестації на визначення знань та практичних навичок з підтвердженням звання "лікар-спеціаліст").

3. Мінімальна кількість балів, яка має бути підтверджена за річний період, складає 50 балів (максимальна кількість балів - необмежена).

4. Якщо у відповідний річний період лікар не обліковував бали або облікував менше 50 балів внаслідок виникнення об'єктивних поважних причин (стан здоров'я лікаря, надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру, військові дії, народження дитини тощо), підтверджених документально у встановленому законодавством порядку, йому можуть бути враховані бали за інші роки періоду між атестаціями, якщо у такі роки було набрано більше мінімальної кількості балів.

Таке врахування балів здійснюється за рішенням атестаційної комісії, про що зазначається в атестаційному листку.

5. Облік балів здійснюється з кожного виду діяльності за критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку за наявності документів, що підтверджують участь лікаря в освітньому заході (форму документа визначає організатор такого заходу).

6. Особисте освітнє портфоліо за відповідний річний період подається лікарем для щорічної перевірки до відповідної атестаційної комісії.

Всі лікарі, які здійснюють професійну діяльність, зобов'язані щороку подавати на перевірку своє освітнє портфоліо та підтверджувати щонайменше 50 балів. Лікар може декларувати необмежену кількість балів, але під час атестації враховується наявність мінімальної кількості балів.

Копія особистого освітнього портфоліо надсилається поштою до 01 березня кожного року на адресу органу, при якому утворено відповідну атестаційну комісію.

Особу, яка подала недостовірні дані про результати проходження безперервного професійного розвитку або яка має недостатню мінімальну річну кількість балів безперервного професійного розвитку, а також її роботодавця повідомляють листом (електронним листом).

Особі, яка подала недостовірні дані про результати проходження безперервного професійного розвитку, атестаційна комісія відмовляє в атестації.

В. о. Генерального директора О. І. Ковальчук

Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів