Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги - Бульозний епідермоліз

Вступ

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (УКПМД) «Бульозний епідермоліз», розроблений з урахуванням сучасних вимог доказової медицини, розглядає особливості проведення діагностики та лікування бульозного епідермолізу в Україні з позиції забезпечення наступності видів медичної допомоги. УКПМД розроблений на основі адаптованої клінічної настанови «Бульозний епідермоліз», яка ґрунтується на принципах доказової медицини з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій, відображених в клінічних настановах – третинних джерелах, а саме:

  1. Dystrophic Epidermolysis Bullosa Research Association International. Best practice guidelines for skin and wound care in epidermolysis bullosa (2012)
  2. Fine JD, Hintner H (eds). Life with Epidermolysis bullosa. Etiology, Multidisciplinary Care and Therapy (2009)
  3. Pope E, Lara-Corrales I, Mellerio JE, Martinez AE, Schultz G, Burrell R, Goodman L, Coutts P, Wagner J, Allen U, Lee M, Tolar J, Sibbald RG. A Consensus Approach to Wound Care in Epidermolysis Bullosa (2012)
  4. Moss C, Wong A, Davies P. The Birmingham Epidermolysis Bullosa Severity score: development and validation (2009)
  5. Occupational Therapy in Epidermolysis Bullosa. A Holistic Concept for Intervention from Infancy to Adult. Hedwig Weib, Mphil. Florian Prinz (2013)
  6. Epidermolysis Bullosa and its Treatment. Wounds (2001)
  7. Детская дерматология. Дифференциальная диагностика и лечение у детей и подростков. Петер Г. Хёгер. Под редакцией академика РАМН, д.мед.н., профессора А.А. Кубановой, д.мед.н., профессора А.Н. Львова. Перевод с немецкого д.мед.н., профессора В.П. Адаскевича. Бином. Москва (2013)

Ознайомитися з адаптованою клінічною настановою можна за посиланням http://www.dec.gov.ua/mtd/reestr.html.

За формою, структурою та методичними підходами щодо використання вимог доказової медицини УКПМД відповідає вимогам «Методики розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини», затвердженої наказом МОЗ України № 751 від 28 вересня 2012 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.11.2012 за № 2001/22313.

УКПМД розроблений мультидисциплінарною робочою групою, до якої увійшли представники різних медичних спеціальностей: лікарі загальної практики-сімейні лікарі, лікарі-педіатри, лікарі-генетики, лікарі-дерматовенерологи, лікарі-дерматовенерологи дитячі, лікарі-стоматологи, лікарі-неонатологи.

Відповідно до ліцензійних вимог та стандартів акредитації у закладі охорони здоров’я (ЗОЗ) та лікарів, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи-підприємці (ФОП), має бути наявний Локальний протокол медичної допомоги (ЛПМД), що визначає взаємодію структурних підрозділів ЗОЗ, медичного персоналу тощо (локальний рівень).