Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги - Бульозний епідермоліз

Скорочення

АД Аутосомно-домінантний
АР Аутосомно-рецесивний
АСЛО Антистрептолізин-О
БЕ Бульозний епідермоліз
ДБЕ Дистрофічний бульозний епідермоліз
ЕКГ Електрокардіографія
ЕхоКГ Ехокардіографія
ЗАК Загальний аналіз крові
ЗОЗ Заклад охорони здоров’я
КМП Клінічний маршрут пацієнта
ЛПМД Локальний протокол медичної допомоги
МБЕ Межевий бульозний епідермоліз
МКХ-10 Міжнародна статистична класифікація захворювань та пов’язаних порушень стану здоров’я (10-е видання)
МОЗ України Міністерство охорони здоров’я України
НСПЗП Нестероїдні протизапальні препарати
ПБЕ Простий бульозний епідермоліз
ПБЕ-ДМ Простий бульозний епідермоліз Даулінг-Меара
ПЛР Полімеразна ланцюгова реакція
РДБЕ Рецесивний дистрофічний бульозний епідермоліз
СРБ С-реактивний білок
УЗД Ультразвукове дослідження
УКПМД Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги
ФОП Лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа-підприємець
Форма 003-6/о Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, затверджена наказом МОЗ України від 14.02.2012 № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.04.2012 за № 669/20982
Форма 025/о Медична карта амбулаторного хворого, затверджена наказом МОЗ України від 14.02.2012 № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.04.2012 за № 669/20982
Форма 030/о Контрольна карта диспансерного нагляду, затверджена наказом МОЗ України від 14.02.2012 № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.04.2012 року за № 661/20974
ШКТ Шлунково-кишковий тракт
ШОЕ Швидкість осідання еритроцитів