Атопічний дерматит

(А) Рекомендації з лікування атопічного дерматиту: Дорослі

  • Для кожної фази мають бути враховані додаткові можливі методи лікування
  • Вводьте антисептики/антибіотики у випадках суперінфекції
  • Враховуйте комплаєнс та діагноз, якщо терапія недостатньо ефективна
  • Дотримуйтесь вказівок щодо обмежень, особливо для лікування, поміченого1
  • Схвалені показання позначені2, можливості несхваленого лікування (off-label) позначені3

ТЯЖКИЙ ПЕРЕБІГ ХВОРОБИ: ПО ШКАЛІ SCORAD ˃50 / або персистуючий атопічний дерматит

Госпіталізація; систематична імунодепресія: циклоспорин А2, короткий курс глюкокортикостероїдів2, дупілумаб1,2, метотрексат3, азатіоприн3, мікофенолату мофетил3; ПУВА-терапія1; алітретиноїн1,3

ХВОРОБА СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ: ПО ШКАЛІ SCORAD 25–50 / або рецидивуючий атопічний дерматит

Запобіжна терапія топічним такролімусом2 або глюкокортикостероїдами класів II або III3, застосування вологих пов'язок, УФ-терапія (УФВ 311 нм, середня доза УФА1), психосоматична реабілітація, кліматотерапія

ЛЕГКИЙ ПЕРЕБІГ ХВОРОБИ: ПО ШКАЛІ SCORAD ˂25 / або минущий атопічний дерматит

Реактивна терапія глюкокортикостероїдами класу II2 або залежно від місцевих кофакторів: топічні інгібітори кальциневрину2, антисептики, включаючи срібло2, тканини, вкриті частинками срібла1

ВИХІДНИЙ РІВЕНЬ: базова терапія

Освітні програми, пом'якшувальні засоби, олії для ванн, уникнення клінічно значущих алергенів (використання протиалергічних чохлів та покриттів, якщо необхідність цього була підтверджена алергопробами)