Атопічний дерматит

(Б)Рекомендації по лікуванню атопічного дерматиту: Діти

  • Для кожної фази мають бути враховані додаткові можливі методи лікування
  • Вводьте антисептики/антибіотики у випадках суперінфекції
  • Враховуйте комплаєнс та діагноз, якщо терапія недостатньо ефективна
  • Дотримуйтесь вказівок щодо обмежень, особливо для лікування, поміченого1
  • Схвалені показання позначені2, можливості несхваленого лікування позначені3


ТЯЖКИЙ ПЕРЕБІГ ХВОРОБИ: ПО ШКАЛІ SCORAD ˃50 / або персистуючий атопічний дерматит

Госпіталізація; систематична імунодепресія: циклоспорин А2, метотрексат3, азатіоприн3, мікофенолату мофетил3

ХВОРОБА СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ: ПО ШКАЛІ SCORAD 25–50 / або рецидивуючий атопічний дерматит

Запобіжна терапія такролімусом для місцевого застосування2 або глюкокортикостероїдами класів II або III3, застосування вологих пов'язок, УФ-терапія (УФВ 311 нм), психосоматична реабілітація, кліматотерапія

ЛЕГКИЙ ПЕРЕБІГ ХВОРОБИ: ПО ШКАЛІ SCORAD ˂25 / або минущий атопічний дерматит

Реактивна терапія глюкокортикостероїдами класу II2 або залежно від місцевих кофакторів: топічні інгібітори кальциневрину2, антисептики, включаючи срібло2, тканини, вкриті частинками срібла1

ВИХІДНИЙ РІВЕНЬ: базова терапія

Освітні програми, що пом'якшує, масла для ванн, уникнення клінічно значущих алергенів (використання протиалергічних чохлів та покриттів, якщо необхідність цього була підтверджена алергопробами)


Таблиця 1 Рекомендації щодо лікування для дорослих (а) та дітей (б) з атопічним дерматитом
1а) Мета-аналіз рандомізованих клінічних досліджень (RCT/РКІ)
1b) Поодинокі RCT (РКІ)
2а) Систематичний огляд когортних досліджень
2b) Одиничні когортні дослідження та RCT (РКІ) обмеженої якості
3а) Систематичний огляд досліджень методом «випадок-контроль»
3b) Одиничне дослідження «випадок-контроль»
4) Серії випадків, дослідження випадків у когортах або когортні дослідження обмеженої якості
Рекомендації (див. Таблицю 2) були класифіковані на підставі рівня доказовості.


Таблиця 2. Класифікація ступеня переконливості рекомендацій

Ступінь переконливості рекомендацій

Рівень доказовості

A

1а, 1b

B

2а, 2b, 3а, 3b

C

4

D

Експертне заключення

Щоб досягти успіху в терапії, пацієнти та їх опікуни повинні брати активну участь у виборі методу лікування на всіх етапах.

Пацієнтів з недостатньо контрольованим атопічним дерматитом слід інформувати про нові методи лікування та можливі побічні ефекти. Необхідно давати пацієнтам та опікунам рекомендації щодо лікування.